Behöver du någon att prata med?

Behöver du någon att prata med?

Varje människa har sin egen historia och sanningen om sig själv inom sig. I mötet med mig som terapeut har du möjlighet att utforska dina tankar och känslor i ett respektfullt möte.

Anledningen till att gå i terapi kan se olika ut, som till exempel att förhålla sig till stress och höga krav på sig själv, utmattning, ångest, relationsproblem.

Du kanske står inför val i livet och har behov av att sortera tankar och känslor. Eller behöver stöd p g a en kris i livet. Du kanske har kommit till en punkt där du längtar efter att utvecklas.

Eva Liljeberg

Eva Liljeberg

Eva Liljeberg Gestaltterapi

Jag är diplomerad gestaltterapeut vid Gestaltakademin i Skandinavien.

Jag har gedigen bakgrund från arbete som legitimerad arbetsterapeut inom vården. Jag har bland annat arbetat med, barnhabilitering strokerehabiliteringpalliativ vård och äldreomsorg. Jag arbetar nu även med mindfulness och stresshantering inom primärvården.  Jag har alltid intresserat mig för bemötandets betydelse.

www.gestaltakademin.se

Gestaltterapi

Gestaltterapi

Gestaltterapi är en relationell terapiform med humanistisk och existentiell grund. I gestaltterapi är mötet det centrala. Upplevelsen att bli respektfullt bemött och tillsammans med en terapeut utforska tankar och känslor kan ge insikter och öppna för möjligheter.

Gestaltterapin har fenomenologin som metod. Det innebär att terapeuten sätter sina antaganden och tolkningar åt sidan för att vara närvarande med klienten i det som sker i mötet. Medveten närvaro, mindfulness, är även en metod som används, att ta hjälp av förnimmelser i kroppen.

Gestaltterapin ser människan som en enhet med vår kropp, våra tankar och känslor.

hur fungerar det?

Hur fungerar det?

Välkommen att höra av dig per mail, sms eller telefon.

När vi fått kontakt  och du berättat helt kort om anledningen till att du funderar på att gå i terapi och om jag då tror mig kunna vara lämplig terapeut för dig ses vi vid ett första tillfälle. Du förbinder dig inte för fler träffar innan du träffat mig. Får du förtroende för mig och vill fortsätta bokar vi fler träffar. Du kan gå i terapi några få samtal eller under längre tid. En gång /vecka eller varannan vecka brukar vara vanligast. Allt utifrån ditt behov.

Tiden för ett samtal är 60 min. Kostnaden är 800 kr.

Jag är medlem i Sveriges auktoriserade gestaltterapeuter, SAG, och följer föreningens etiska regler. Jag har tystnadsplikt och ansvarsförsäkring.

www.gestaltterapeuterna.se